Realizace projektů a stavební dozor

   

Zajišťujeme realizace projektů staveb a rekonstrukcí velkých plavidel jak soukromých, tak lodí osobní lodní dopravy a plovoucích zařízení formou přípravy projektu od rozpočtu, přes organizační vedení projektu, stavební dozor až po schválení plavidla do provozu, jak pro vlastníky plavidel, tak také pro organizace provádějící stavby a rekonstrukce plavidel jako jsou loděnice a přístavy.

V roce 2014 jsme dokončili pro Loděnici Vltava s.r.o. realizaci projektu přestavby bývalé říční lodě  "Lužnice" v rozsahu přípravy projektu, návrhu technických řešení a vedení stavebního dozoru při vlastní realizaci. 

Z dalších projektů, které jsme zajišťovali pro dodavatele můžeme jmenovat například výměnu obšívky lodě osobní lodní dopravy "Malše", nebo stavbu pracovní lodě "Odra" pro Povodí Odry s.p., určenou pro vodní dílo Slezská Harta.