Stavby lodí 
 

Na přelomu roku 2008 a 2009 jsme započali s realizací projektu výroby říční obytné turistické lodě pro charterovou společnost YachtNet. Tento již dříve připravovaný projekt vychází ze zkušeností s pronájmem lodí na Vltavě a z požadavků zákazníků, kteří měli možnost v minulosti plout na pronajatých říčních lodí na českých vodách.

Jedná se o tradiční design, vycházející z klasických lodí 30. let minulého století. RetroBoat, jak již název typu lodě naznačuje, je sice moderní lodí, ale má veškeré prvky oldtimeru.